Ποιους θα συναντήσετε


  • Owners/ Plant Managers / Production Managers /Technical Directors / Operational Directors / Digital Transformations Directors μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών όλων των κλάδων που πρωτοστατούν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών και λύσεων της αγοράς του INDUSTRY 4.0 που υποστηρίζουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • Διαμορφωτές πολιτικής και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων

ClientsSuppliersSpeakers


Επικοινωνία


Sponsorship Managers
Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 158), Ε: [email protected]
Φαίδρα Μπαριτάκη,  Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 192), Ε: [email protected]
Χρήστος Τέγος,  Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 198), Μ: 694 257 0386, [email protected]
 
Scientific Partner 
Κωνσταντίνος Μάντζιος, Μ: 694 888 9080, [email protected]

BOUSSIAS EVENTS