Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου
Goverment Speaker

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Υφυπουργός Ανάπτυξης