Απόστολος Μήτσης

Απόστολος Μήτσης

Factory Manager, ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε