Βασίλειος Γκότσης 

Βασίλειος Γκότσης 

Plant Manαger, Σωληνουργεία Κορίνθου