Γιάννης Πατούνας

Γιάννης Πατούνας

Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης & Διοίκησης Λειτουργιών, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ