Γρηγόριος Πασχάλης

Γρηγόριος Πασχάλης

Διευθυντής Καινοτομίας ΑτΕ | ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.