Δημήτρης Βέργαδος

Δημήτρης Βέργαδος

Διευθυντής Τομέα ΜΜΕ & Ενημέρωσης ΣΕΒ

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Ακολούθησε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς -τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων –με την ανάληψη δικτατορικής διατριβής στο αντικείμενο «Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Διοίκησης Ολικής Ποιότητας». Είναι κάτοχος του διπλώματος «Certified Quality Technician” της American Society for Quality Control». (1986-1993).

Εργάστηκε ως μηχανικός παραγωγής στο εργοστάσιο Αθηνών της Coca Cola 3E και ως μηχανικός σχεδιασμού στο Ερευνητικό Κέντρο (ΕΚΕΤ) της ΑΕ Τσιμέντα Ηρακλής (1992-1993).

Έχει εργαστεί περί τα 15 χρόνια ως διευθυντής ειδικών εκδόσεων και μελετών: (Περιοδικές εκδόσεις Plant Management, Hotel & Restaurant, Οδηγός Δημοσιότητας & Επικοινωνίας, Οδηγός Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητήριου, Οδηγός Ελληνο-σκανδιναβικών επιμελητήριων), σε εξειδικευμένο οργανισμό επιχειρηματικής (business to business) πληροφόρησης, του ομίλου επικοινωνίας και διαφήμισης Ι.Ν.Λεούσης, καλύπτοντας θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης και επενδύσεων, διοίκησης ολικής ποιότητας, οργάνωσης Logistics-εφοδιαστικής, συστημάτων αυτοματισμού, ανθρώπινου δυναμικού, κ.α.

Διετέλεσε συνεργάτης του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1997-1998).

Έχει τιμηθεί με το δημοσιογραφικό βραβείο «Λέοντος Μελά 1994 – 1995» από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ),της American Society for Quality (ASC), του Ελληνικού Τμήματος των Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ-GREEK SECTION), καθώς και αναπλ. Μέλος της Ολομέλειας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).