Θεόδωρος Πανταζής

Θεόδωρος Πανταζής

Group Manufacturing Director, ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ