Κωνσταντίνος Κανελλάκης

Κωνσταντίνος Κανελλάκης

Industry & Marine BU Manager , ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.