Παύλος Σεπετάς

Παύλος Σεπετάς

Operations & Tech Director, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ ΑΕ