Σταύρος Αναγνωστάτος

Σταύρος Αναγνωστάτος

Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, METRO S.A - ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε